Välkommen till Vedic Art lärarnas hemsida

Den hemsida som du just nu befinner dig på, VedicArt.se, är en hemsida för Vedic Art lärare samt kurser som finns tillgängliga inom Vedic Art. Även målarlokaler och gallerier finns med på VedicArt.se.

VedicArt.se kan du söka fram kurser och Vedic Art lärare.

Boken .DE 17.

Nu finns boken .DE 17. att köpa, se under Om Vedic Art / Böcker.

Alla kan måla

Konsten är tystnadens språk och det oändligas uttryck. Bara du lyssnar för ett ögonblick så kan du få höra det. Alla kan måla, alla kan skapa, alla kan få kontakt med sitt eget skapande uttryck. Det finns inga begränsningar när glädjen finner vägen ut.

Lena Berggren, 2000