×

De Vediska principerna för konsten

Vedic Art innehåller 17 principer med konsten som utgångspunkt. De första 11 principerna är en navigationskarta som du kan använda för att "hitta hem" till dig själv. Resten är speglingar av allas vårt kosmiska Själv.

Ju längre du kommer i principerna, desto mer handlar de om ditt förhållande till livet och stillheten i dig själv.

Tystnadens språk

Curt Källman om konsten:

"Lyssnar du noga - konsten är ju tystnadens språk - kan du höra stjärnorna viska till dig om din väg och uppgift i det stora Kosmiska Dramat.

Nu är tiden inne då mörker och slaveri kan förvandlas till ljus, rymd och frihet.

Ta en simtur i Helhetens Ocean där skaparkraften är oändlig."

Att skapa inifrån

I Vedic Art målar du inte av någonting i det yttre, utan du närmar dig istället Naturens eget sätt att uttrycka sig. Inifrån. Att tillåta skapandet att ske av sig självt, helt naturligt och enkelt, inifrån och ut.

Även om du aldrig någonsin har hållit i en pensel tidigare, så kan du redan från början släppa taget om prestationen och bara följa med i din egen skapande process.

Vi har i vårt samhälle en tendens att tro vi behöver prestera något, att vi måste lära oss måleriteknik och att vi måste öva länge, länge innan vi ens kan tänka oss att börja det "riktiga" skapandet.

Glöm allt sådant - glöm allt det gamla som har varit, nu kan du börja skapa direkt, samtidigt som du övar. Det handlar inte om teknik, det handlar om seendet. Ditt eget sätt att se. Ditt personliga uttryck. Konst och liv är så oerhört intimt förknippade med varandra, att det inte går att skilja dem åt. Man talar om konsten att leva. Konsten att Leva.

Du skapar livet inifrån dig själv - på ditt eget unika sätt. Principerna kommer att bli en hjälp för dig på vägen till att finna ditt eget uttryck.

Att skapa den nya konsten.

Inifrån.

Ursprunget

I den mångtusenåriga Vediska kunskapstraditionen finns principer för alla kreativa områden, bland annat för konsten. 1974 fick Curt Källman dessa 17 principer av Maharishi Mahesh Yogi, en Indisk mästare som strukturerat Vedisk kunskap inom alla områden för att passa för oss i vår moderna tid. Han gav Curt uppgiften att lägga grunden för en helt ny konstutbildning.

Den nya konsten

Vedic Art länkar konsten till livet och ger friheten tillbaka till skapandet. All kunskap finns redan strukturerad i dig själv, du behöver bara återfå minnet. Att du själv har både kunskapen och ansvaret för att skapa möjligheterna i ditt liv. Allting blir väldigt enkelt, eftersom du kommer att använda dig av din egen "teknik".

Med lätthet.

Inifrån.

Ditt eget Vedic Art

Alla lärare beskriver Vedic Art på sitt eget sätt. Läraren förmedlar principerna med utgångspunkt från sitt eget liv.

Det finns egentligen inte någon lärare, inte några elever, bara människor som lär sig. Alla ges tillfälle att möta principerna i sig själva, även läraren. Det är det enda sättet för kunskap att uppstå. Sedan är det du själv som får möjligheten att göra den verklig.

Det finns ingen som kan göra det åt dig. Principerna ger dig stöd. Men det är du själv som måste ta tag i penseln.

Det hela handlar om ditt eget liv. Ditt eget Vedic Art.

Välkommen

Här har jag beskrivit Vedic Art på mitt sätt.

Välkommen till Vedic Art Network.

Gunnar Strandh


Hem Kontakt Om Vedic Art Lärare Kurser Målarlokaler och gallerier International

Introduktion Curt Källman Artiklar Böcker